ایستگاه شماره (20) دکتر شریعتی

محل ايستگاه: اين ايستگاه در بولوار دكتر شريعتي (معالي آباد) و در محل تقاطع با خيابان خلبانان قرار دارد.
مشخصات كلي:
نوع ايستگاه: نيمه عميق (1طبقه)- سكو طرفين- داراي 3 دروازه ورودي- خروجي
مساحت ايستگاه: 4233 مترمربع (4233 سکو و بلیت فروشی)
عمق ايستگاه: 39/9 متر طول ایستگاه :80/113 متر عرض ایستگاه: 17/48 متر طول سکو: 80/101 متر
فاصله از ايستگاه قبلي: 876 متر فاصله تا ايستگاه بعدي: 1092 متر
جمعيت استفاده كننده در ساعت پيك (نفر): 3386
کل بار ورودی و خروجی در ساعت: 3427
این ایستگاه از نوع ایستگاه های با درجه اهمیت 2 می باشد.

ایستگاه شماره (20) دکتر شریعتی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7592

QR: ایستگاه شماره (۲۰) دکتر شریعتی