ایستگاه شماره (18) شاهد

محل ايستگاه: اين ايستگاه در ضلع جنوبي رودخانه خشك (ساحلي جنوبي) و در محل تقاطع بولوار چمران و بولوار شاهد قرار گرفته است.
مشخصات كلي:
نوع ايستگاه: نيمه عميق ( 2 طبقه)- سكو طرفين- داراي 3 دروازه ورودي- خروجي
مساحت ايستگاه: 3490 مترمربع (3054 سکو+436 بلیت فروشی)
عمق ايستگاه: 51/9 متر طول ایستگاه:06/104 عرض ایستگاه : 33 متر طول سکو: 06/104 متر
فاصله از ايستگاه قبلي: 1191 متر فاصله تا ايستگاه بعدي: 2891 متر
جمعيت استفاده كننده در ساعت پيك (نفر): 1049
کل بار ورودی و خروجی در ساعت: 1247
این ایستگاه از نوع ایستگاه های با درجه اهمیت 3 می باشد.

ایستگاه شماره (18) شاهد – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7571

QR: ایستگاه شماره (۱۸) شاهد