ایستگاه شماره (11) زندیه

موقعيت ايستگاه: اين ايستگاه در محل تقاطع بولوار كريم خان زند با خيابان سعدي (چهارراه زند) و در منطقه يك شهرداري شيراز قرار دارد.
مشخصات كلي:
نوع ايستگاه: عميق (3طبقه)- سكو جزيره اي- يك طبقه تجاري- داراي 6 دروازه ورودي- خروجي
طول ايستگاه: 50/136 متر عرض ايستگاه: 12/23 متر طول سکو: 20/101 متر
مساحت ايستگاه: 64/9467 مترمربع(88/3155 سکو+88/3155 بلیت فروشی+ 88/3155 تجاری)
عمق ايستگاه: 45/20 متر
فاصله از ايستگاه قبلي: 1220 متر فاصله تا ايستگاه بعدي: 1026 متر
جمعيت استفاده كننده در ساعت پيك (نفر): 7273
کل بارورودی و خروجی در ساعت:8549
این ایستگاه از نوع ایستگاه های با درجه اهمیت 1 می باشد.

ایستگاه شماره (11) زندیه – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7723

QR: ایستگاه شماره (۱۱) زندیه