ایستگاه شماره (04) جانبازان

موقعيت ايستگاه: اين ايستگاه در بولوار مدرس، در محل تقاطع خيابان جانبازان (پودنك) با بولوار مدرس واقع شده است.
مشخصات كلي:
نوع ايستگاه: عميق (2طبقه)- سكو جزيره¬اي- داراي 4 دروازه ورودي- خروجي
طول ايستگاه: 9/126 متر عرض ايستگاه: 08/23 متر
مساحت ايستگاه: 5231 مترمربع(2413 سکو+2818 بلیت فروشی)
عمق ايستگاه 23/14 متر
فاصله از ايستگاه قبلي: 960 متر فاصله تا ايستگاه بعدي: 1115 متر
جمعيت استفاده كننده در ساعت پيك (نفر): 4912
کل بار ورودی و خروجی در ساعت:6438
این ایستگاه از نوع ایستگاه های با درجه اهمیت 2 می باشد.

ایستگاه شماره (04) جانبازان – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7689

QR: ایستگاه شماره (۰۴) جانبازان