ایستگاه شماره (21) احسان

موقعيت ايستگاه: اين ايستگاه در محل تقاطع بولوار دكتر شريعتي(معالي آباد) با بولوار شهيد رجايي در ميدان احسان واقع شده است.

مشخصات كلي:

نوع ايستگاه: نيمه عميق (1طبقه)- سكو طرفين- داراي 3 دروازه ورودي- خروجي

مساحت ايستگاه: 4545 مترمربع (4545 سکو و بلیت فروشی)

عمق ايستگاه:  66/9 متر   طول ایستگاه :40/103 متر عرض ایستگاه :11/57 متر  طول

سکو: 40/103 متر

فاصله از ايستگاه قبلي: 1092 متر   فاصله تا ايستگاه بعدي:  صفر

جمعيت استفاده كننده در ساعت پيك (نفر): 3612

کل بار ورودی و خروجی در ساعت: 3612

این ایستگاه از نوع ایستگاه­ های با درجه اهمیت 2 می­ باشد.

ایستگاه شماره (21) احسان – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7487

QR: ایستگاه شماره (۲۱) احسان