ایستگاه شماره (01) آیت الله دستغیب

موقعيت ايستگاه: اين ايستگاه در ميدان ا... (شرق شيراز) واقع شده است و شروع خط يك از اين ايستگاه مي¬باشد. ايستگاه شماره يك در نزديكي فرودگاه شيراز قرار دارد.
مشخصات كلي:
نوع ايستگاه: عميق (2طبقه)- سكو جزيره¬اي- (داراي 4 دروازه ورودي- خروجي و 2 خروج اضطراري در داخل ميدان ا... است و یک خروجی اضطراری از تراز سکو).
طول سکو: 25/101 متر عرض ايستگاه: 8/24 متر
طول ایستگاه: 80/133 متر
مساحت ايستگاه: 9789 مترمربع(2849سکو+2500 بلیت فروشی+ 4440 تجاری)
عمق ايستگاه: 95/12 متر
فاصله از ايستگاه قبلي: صفر فاصله تا ايستگاه بعدي: 874 متر
جمعيت استفاده كننده در ساعت پيك (نفر): 2883
کل بار ورودی و خروجی در ساعت:4221
این ایستگاه از نوع ایستگاه های با درجه اهمیت 2 می باشد.

ایستگاه شماره (01) آیت الله دستغیب – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8574

QR: ایستگاه شماره (۰۱) آیت الله دستغیب