ایستگاه‌ها و کارگاه مترو، در اسرع وقت نسبت به تعطیلی اقدام شود.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15895

QR: ایستگاه‌ها و کارگاه مترو، در اسرع وقت نسبت به تعطیلی اقدام شود.