ایرنا: شتاب توسعه حمل و نقل عمومی شیراز ، دستاورد نخستین سفر هیات دولت به استان فارس

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=26767

QR: ایرنا: شتاب توسعه حمل و نقل عمومی شیراز ، دستاورد نخستین سفر هیات دولت به استان فارس