اولین کتاب مجموعه دستور العمل های ایمنی و بهداشت کار در سازمان قطار شهری شیراز تدوین شد

با توجه به گستره فعالیت های عمرانی در قطار شهری ها و تنوع و تعدد فضاهای کارگاهی، و بنا بر تأکید و نگرش ویژه مهندس حاجی زمانی مدیرعامل سازمان قطار شهری شیراز و حومه بر اولویت رعایت موازین ایمنی و اصول بهداشت حرفه ای مبتنی بر خط مشی سازمان، اولین کتاب مجموعه دستورالعمل های ایمنی و بهداشت کار توسط مهندس ابوالفضل اشرف منصوری، مدیر HSE، بحران و پدافند غیرعامل سازمان قطار شهری شیراز و حومه تألیف گردید.

این کتاب در 22 فصل و 360 صفحه یه معرفی کلیه دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفه ای در محی های کارگاهی قطار شهری های کشور پرداخته است، از این کتاب در حاشیه نشست پدافند غیر عامل استان، امروز چهارشنبه 25 اسفندماه 95 توسط دکتر پوری رحیمی معاون امور شهری و تهران پدافند غیر عامل کشور در سالن کنفرانس سازمان قطار شهری شیراز و حومه رونمائی شد.

 

اولین کتاب مجموعه دستور العمل های ایمنی و بهداشت کار در سازمان قطار شهری شیراز تدوین شد – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9951

QR: اولین کتاب مجموعه دستور العمل های ایمنی و بهداشت کار در سازمان قطار شهری شیراز تدوین شد