اولین مانور ارتقای آمادگی دستگاههای امدادی و خدمات رسان شهری در متروی شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9377

QR: اولین مانور ارتقای آمادگی دستگاههای امدادی و خدمات رسان شهری در متروی شیراز