اولین جلسه کارگروه ویژه ایمنی سازمان های آتش نشانی و قطار شهری شیراز برگزار شد

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=25555

QR: اولین جلسه کارگروه ویژه ایمنی سازمان های آتش نشانی و قطار شهری شیراز برگزار شد