اهداء خون توسط مهندسین و کارکنان مترو شیراز

اهداء خون توسط مهندسین و کارکنان مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=29197

QR: اهداء خون توسط مهندسین و کارکنان مترو شیراز