حمل ونقل یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه هر جامعه ای محسوب می شود، بالا بودن کارایی این بخش از اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است. از میان شقوق مختلف آن، حمل ونقل ریلی اهمیت زیادی دارد، زیرا از یک طرف سرمایه گذاری زیادی روی آن انجام می شود و از طرف دیگر به دلیل پایین بودن هزینه های سوخت، آلودگی محیط زیست و همچنین بالا بودن ایمنی آن در سال های اخیر مورد توجه مسئولین قرار گرفته است. یکی از کارکردهای مهم ریل جابه جایی مسافران و گردشگران داخلی و خارجی است. در این بین این صنعت، همواره نیازمند این است که در راستای توسعه اقداماتی را باید انجام دهد، یکی از این اقدامات تامین امنیت مسافران و گردشگران در فرآیند سفر است.
نبود احساس امنیت و حس آرامش در مسافرین می تواند تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشند چرا که مسافر به اولین عاملی که توجه اساسی دارد مساله امنیت و حفظ سلامتی است لذا اگر دراین مورد برداشت مثبتی از سوی مسافر حاصل نشود مسلما آنها در انتخاب نوع وسیله حمل و نقل تجدید نظر خواهند کرد.
در گذشته امنیت تنها به زمانی که وسیله نقلیه در حال حرکت بود اشاره می کرد اما امروزه امنیت تنها به داخل وسیله نقلیه برنمی گردد بلکه باید به ابعاد و موارد دیگری نیز توجه شود. در واقع درگذشته و در بحث امنیت مسافران تنها به شاخص های سنتی از قبیل سالم بودن وسیله نقلیه، وضع ظاهر وسیله نقلیه، و غیره توجه می شد ولی امروزه امنیت مسافر و عوامل موثر بر آن در سه مقطع نیاز به شناسایی و ارزیابی دارد. مقطع اول بازه ی زمانی است که مسافر وارد ایستگاه مبدا شده تا خود را به وسیله نقلیه بر روی سکوی مسافری می رساند. مقطع دوم در طول مسیر حرکت است و مقطع سوم از لحظه پیاده شدن مسافر از قطار تا لحظه خروج از ایستگاه مقصد را شامل می شود.
شهرداری شیراز با در نظر گرفتن تمامی این عوامل امنیت کامل مسافرین را تضمین می کند.