امضای تفاهم نامه همکاری شهرداری شیراز و بودسرویس اوکراین

بدنبال ملاقات مشترک اعضای کنسرسیوم سرمایه گذاری اوکراین با شهردار شیراز و مدیرعامل سازمان قطار شهری و بحث و تبادل نظر در خصوص زمینه های مشترک همکاری به ویژه تکمیل عملیات اجرائی احداث خطوط قطار شهری شیراز، و نیز تشکیل نشست های کارشناسی و بررسی جزئیات فنی این همکاری، در نهایت در روز سه شنبه ۲۱ آبانماه ۹۲ تفاهم نامه همکاری و مشارکت این کنسرسیوم در تکمیل خطوط ۱ و ۲ متروی شیراز با اعتبار ۴۰۰ میلیون یورو به امضاء طرفین رسید.

۰۱۰۰۰

بدین ترتیب با امضای مشترک علیرضا پاک فطرت شهردار محترم شیراز و ایوان کوبوتیوک رئیس کنسرسیوم عمران و سرمایه گذاری اوکراین، تکمیل خطوط ۱ و ۲ قطار شهری شیراز در دستو کار شرکت بودسرویس قرار گرفت.

امضای تفاهم نامه همکاری شهرداری شیراز و بودسرویس اوکراین – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2942

QR: امضای تفاهم نامه همکاری شهرداری شیراز و بودسرویس اوکراین