اقدامات فرهنگی جشن نیمه شعبان در ایستگاه های مترو شیراز

 

اقدامات فرهنگی جشن نیمه شعبان در ایستگاه های مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=12632

QR: اقدامات فرهنگی جشن نیمه شعبان در ایستگاه های مترو شیراز