اقدامات صورت گرفته در مترو شیراز در خصوص حجاب و عفاف

اقدامات صورت گرفته در مترو شیراز در خصوص حجاب و عفاف – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=26297

QR: اقدامات صورت گرفته در مترو شیراز در خصوص حجاب و عفاف