افتتاح دو ایستگاه فرصت شیرازی و غدیر

افتتاح دو ایستگاه فرصت شیرازی و غدیر – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13209

QR: افتتاح دو ایستگاه فرصت شیرازی و غدیر