افتتاح ایستگاه زندیه

افتتاح ایستگاه زندیه – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=10017

QR: افتتاح ایستگاه زندیه