اطلاعات خط ۶ متروی شیراز

line6-map-min

خط ۶ مترو به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر و دارای ۱۴ ایستگاه که در راستای شرقی غربی قرار گرفته است و از مسیرهای بولوار مطهری – بولوار مطهری شمالی – میدان مطهری – بولوار مطهری جنوبی بوستان جنت – خیابان میثم – خیابان استاد فراشبندی بولوار رحمت – میدان کوزه گری پل غدیر عبور می نماید. این خط با خطوط ۱ و ۲ و ۴ و ۵ ارتباط خواهد داشت.