اطلاعات خط ۵ متروی شیراز

line5-map-min

خط ۵ مترو به طول تقریبی ۱۰ کیلومتـر و دارای ۹ ایستگاه که در راستای شمـالی به جنوبی قرار گرفته است و از مسیرهای آرامگاه سعدی – بولوار بوستان – بولوار سلمان فارسی – بولوار زینبیه – خیابان جنت – بولوار نواب صفوی عبور می نماید. این خط با خطوط ۱ و ۲ و ۴ و ۶ ارتباط خواهد داشت.