اطلاعات خط ۱ متروی شیراز

line1-map-min

خط يك قطار شهري شيراز به طول 24/5 كيلومتر، اتصال محدوده شرق را به غرب كلانشهر شيراز ميسر مي نمايد.  اين خط شامل 20 ايستگاه مسافربري مي باشد كه اولين ايستگاه در ميدان ا... (گلسرخ- شرق شيراز) واقع شده و به  آخرين ايستگاه در ميدان احسان (غرب شيراز) ختم مي گردد. از لحاظ عملكردي و چرخه حركتي مسافرين، ايستگاه ها به دو دسته سكوي جزيره اي به معناي قرارگيري 2 تونل در اطراف ايستگاه (قطارها در طرفين) و سكوي مسافر در وسط ايستگاه و سكو طرفين به معناي  يك تونل مركزي براي عبور و مرور دو قطار و 2 سكو در طرفين ايستگاه تقسيم مي شوند.

همچنین از لحاظ سازه ای و اجرایی ایستگاه ها  به ۲ دسته ایستگاه های عمیق و نیمه عمیق تقسیم بندی می شوند. ایستگاه های عمیق در ۲طبقه شامل سالن بلیط فروشی و طبقه سکو جهت سوار و پیاده شدن مسافرین می باشند. غالباً تونل های مجاور ایستگاه های عمیق با دستگاه T.B.M حفاری شده اند و سطح مقطع دایره ای شکل دارند. درحالیکه ایستگاه های نیمه عمیق در یک طبقه بوده که عملکرد سالن بلیط فروشی و سکو در یک تراز با هم ادغام
شده اند. روش حفاری تونل های مجاور این ایستگاه ها به روش کند و پوش و سنتی می باشد و سطح مقطع این تونل ها در ایستگاه مربعی شکل است. از میان ایستگاه های فوق الذکر ۱۳ ایستگاه (از شهید دستغیب تا نمازی) سکو جزیره ای و عمیق بوده، ۲ ایستگاه عمیق و سکو طرفین (عفیف آباد- شهید مطهری)، ۵ ایستگاه به صورت سکو طرفین و نیمه عمیق می باشد (از قصردشت تا میدان احسان). تمامی ایستگاه ها با مجهز بودن به آسانسور و پله های برقی استفاده و دسترسی طبقات را برای مسافران و همچنین معلولان تسهیل
می نمایند. در اکثر ایستگاه های عمیق امکان تردد عابرین غیرمسافر به صورت زیرگذر زیرزمینی به جای استفاده از پل های هوایی عابر پیاده وجود دارد. برخی از ایستگاه ها مانند وکیل الرعایا و زند که در بافت تاریخی واقع شده اند، دارای ۳ طبقه زیرزمینی است که یک طبقه آن بصورت مجزا تجاری می باشد.

 

مشخصات ایستگاههای خط یک قطار شهری شیراز به تفکیک هر ایستگاه :

 

ایستگاه (۱) شهید دستغیب:

این ایستگاه در میدان ا… (شرق شیراز) واقع شده است و شروع خط یک از این ایستگاه می باشد. ایستگاه شماره یک در نزدیکی فرودگاه شیراز قرار دارد.این ایستگاه با مساحت ۵۳۴۹ مترمربع و عمق ایستگاه ۹۵/۱۲ متر و از نوع عمیق (۲طبقه)، سکو جزیره ای (دارای۴ دروازه ورودی، خروجی و ۲ خروج اضطراری در داخل میدان ا…)

ایستگاه (۲) شهید دوران:

این ایستگاه در ضلع غربی در محل تلاقی شهید دوران (بریجستون سابق) در خیابان مدرس قرار دارد. این ایستگاه با مساحت ۴۶۵۰ مترمربع و عمق ایستگاه ۱۳/۹۳ متر و از نوع عمیق (۲طبقه)، سکو جزیره ای دارای۳ دروازه ورودی، خروجی میباشد

ایستگاه (۳) فرصت شیرازی:

این ایستگاه در محل تلاقی خیابان فرصت شیرازی، بلوار مدرس و درضلع غربی تقاطع واقع شده است.  این ایستگاه با مساحت ۵۷۶۴  مترمربع و عمق ایستگاه ۱۳/۸۱ مترو از نوع عمیق (۲طبقه)- سکو جزیره ای- دارای ۳ دروازه ورودی- خروجی می باشد.

ایستگاه (۴) جانبازان:

این ایستگاه در بلوارمدرس، در محل تقاطع خیابان جانبازان (پودنک) با بلوار مدرس واقع شده است. این ایستگاه با مساحت ۵۲۳۱ مترمربع و عمق ایستگاه ۱۴/۲۳ متر و از نوع عمیق (۲طبقه)، سکو جزیره ای، دارای ۴ دروازه ورودی، خروجی می باشد.

ایستگاه (۵) غدیر:

این ایستگاه در بلوار مدرس در محل تلاقی خیابان فضل آباد و بلوار مدرس واقع شده است. ضلع شمالی این ایستگاه در محدوده شهرداری منطقه سه و ضلع جنوبی آن در محدوده شهرداری منطقه دو قرار دارد. این ایستگاه با مساحت ۵۹۹۰ مترمربع و عمق ایستگاه ۱۴/۰۴ متر از نوع عمیق (۲طبقه) ، سکو جزیره ای دارای ۴ دروازه ورودی، خروجی می باشد.

ایستگاه (۶) رازی:

این ایستگاه در بلوار مدرس در مقابل تقاطع خیابان رازی با بلوار مدرس قرار دارد. ایستگاه۶ مقابل اداره گمرک استان فارس می باشد. این ایستگاه با مساحت ۵۴۸۲ مترمربع وعمق ایستگاه ۱۳/۶۰ مترو از نوع عمیق (۲طبقه)- سکو جزیره ای- دارای ۴ دروازه ورودی- خروجی می باشد.

ایستگاه (۷) فضیلت:

 این ایستگاه در بلوار مدرس و حدفاصل دو خیابان ایثار و فضیلت که از بلوار مزبور منشعب شده اند، قرار دارد.این ایستگاه با مساحت ۵۴۰۴ مترمربع و عمق ایستگاه ۱۴/۴۲ متر و از نوع عمیق (۲طبقه)، سکو جزیره ایدارای ۴ دروازه ورودی،خروجی می باشد.

ایستگاه (۸) کاوه:

این ایستگاه در بلوار مدرس در فاصله ۲۰۰ متری غرب تقاطع خیابان کاوه با بلوار مدرس و روبروی ترمینال برون شهری مدرس واقع شده است. این ایستگاه با مساحت ۵۴۸۲ مترمربع و عمق ایستگاه ۱۴/۴۳ متر و از نوع عمیق (۲طبقه)، سکو جزیره ای دارای ۳ دروازه ورودی، خروجی می باشد.

ایستگاه (۹) ولیعصر (عج):

این ایستگاه در مرکز میدان ولیعصر(عج) و در کنار نماد میدان (ستون بازسازی شده تخت جمشید) قرار دارد. این ایستگاه با مساحت ۶۳۸۷ مترمربع و عمق ایستگاه ۱۳/۶۰  متر   و از نوع عمیق (۲طبقه)، سکو جزیره ای دارای ۴ دروازه ورودی، خروجی می باشد.

ایستگاه (۱۰) وکیل الرعایا:

 این ایستگاه در خیابان زند باریک، و در فاصله تقریبی ۷۰ متری از شروع رامپ شرقی زیرگذر زند و نزدیک به بازار وکیل قرار دارد. این ایستگاه با مساحت ۹۳/۱۳۷۳۶ مترمربع و عمق ایستگاه ۱۹/۳۲ متر و از نوع عمیق (۳طبقه) سکو جزیره ای یک طبقه تجاری دارای ۴ دروازه ورودی، خروجی می باشد.

ایستگاه (۱۱) زندیه :

 این ایستگاه در محل تقاطع خیابان کریم خان زند با خیابان سعدی (چهارراه زند) و در منطقه یک شهرداری شیراز قرار دارد.  این ایستگاه با مساحت ۱۱۳۱۱ مترمربع و عمق ایستگاه ۲۰/۴۵ متر و از نوع عمیق (۳طبقه)، سکو جزیره ای یک طبقه تجاری دارای ۶ دروازه ورودی، خروجی  می باشد.

ایستگاه (۱۲) میدان امام حسین(ع) :

این ایستگاه درخیابان کریمخان زند و درمیدان امام حسین(ع)(ستاد سابق) درمنطقه یک و در مرز منطقه دو شهرداری شیراز قرار دارد. این ایستگاه یک ایستگاه تبادلی و مشترک ما بین خط یک و  خط دو می  باشد. این ایستگاه با مساحت ۸۱۶۴ متر مربع و از نوع عمیق (۳طبقه) ، سکو جزیره ای دارای ۶ دروازه ورودی، خروجی می باشد.

ایستگاه (۱۴)  نمازی :

این ایستگاه در محل تقاطع خیابان زند و خیابان ملاصدرا و در میدان نمازی در محدوده شهرداری منطقه یک شیراز قرار دارد. این ایستگاه با مساحت ۶۸۲۰  مترمربع و عمق ایستگاه ۱۵/۸۳ متر از نوع عمیق (۲طبقه)، سکو جزیره ای دارای ۴ دروازه ورودی ، خروجی می باشد.

ایستگاه (۱۵) عفیف آباد  :

این ایستگاه درخیابان ساحلی جنوبی، در تقاطع با خیابان خلیلی واقع شده است. این ایستگاه با مساحت ۵۰۹۷ مترمربع و عمق ایستگاه ۱۵/۲۸ متر و از نوع عمیق (۲طبقه) ، سکو طرفین دارای ۳ دروازه ورودی، خروجی و ۱ دروازه خروج اضطراری می باشد.

ایستگاه (۱۶)  شهید مطهری :

این ایستگاه در خیابان قصردشت و سمت غرب چهارراه مطهری (زرگری) و در منطقه یک شهرداری شیراز قرار گرفته است. این ایستگاه با مساحت ۴۷۸۸ مترمربع و عمق ایستگاه ۱۴/۵ متر از نوع عمیق (۲طبقه)، سکو طرفین دارای ۲ دروازه ورودی، خروجی می باشد.

ایستگاه (۱۷) میدان قصردشت  :

این ایستگاه در میدان قصردشت و در ابتدای کوچه گلخون، واقع در منطقه یک شهرداری شیراز قرار دارد. این ایستگاه با مساحت ۴۸۰۳ مترمربع و عمق ایستگاه ۸/۷  متر از نوع نیمه عمیق (۱طبقه)، سکو طرفین دارای سالن تیکت هال، روزمینی و ۳ دروازه ورودی ، خروجی می باشد.

ایستگاه (۱۸)  شاهد :

این ایستگاه در ضلع جنوبی رودخانه خشک (ساحلی جنوبی) و در محل تقاطع بلوار چمران و بلوار شاهد در محدوده شهرداری منطقه یک شیراز قرار گرفته است. این ایستگاه با مساحت ۳۴۹۰  مترمربع و عمق ایستگاه ۹/۴ متر از نوع نیمه عمیق (۱طبقه) ، سکو طرفین دارای ۳ دروازه ورودی ،خروجی می باشد.

ایستگاه (۱۹) میرزای شیرازی  :

این ایستگاه در میدان میرزای شیرازی، در ابتدای خیابان معالی آباد، واقع شده است . این ایستگاه با مساحت ۶۰۶۲ مترمربع و عمق ایستگاه ۹/۳۴  متر از نوع نیمه عمیق (۱طبقه) ، سکو طرفین دارای ۲ دروازه ورودی ، خروجی می باشد.

ایستگاه (۲۰)  شریعتی :

این ایستگاه در خیابان دکتر شریعتی (معالی آباد) و در محل تقاطع با خیابان خلبانان قرار دارد.این ایستگاه با مساحت ۴۲۳۳ مترمربع و عمق ایستگاه ۹/۳۹  متر از نوع نیمه عمیق (۱طبقه) ، سکو طرفین دارای ۳ دروازه ورودی ،خروجی می باشد.

ایستگاه (۲۱) احسان  :

این ایستگاه در محل تقاطع خیابان دکتر شریعتی(معالی آباد) با بلوار شهید رجایی در میدان احسان واقع شده است. این ایستگاه با مساحت ۴۵۴۵ مترمربع و عمق ایستگاه ۹/۶۶ متر از نوع نیمه عمیق (۱طبقه)، سکو طرفین با ۳ دروازه ورودی، خروجی می باشد.