استقبال مسافران از مترو پس از افتتاح ایستگاه جانبازان

استقبال مسافران از مترو پس از افتتاح ایستگاه جانبازان – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=12213

QR: استقبال مسافران از مترو پس از افتتاح ایستگاه جانبازان