استفاده گروههاي اجتماعي مردمي از متروي شيراز از دريچه دوربين

با گذشت يك ماه از زمان بهره برداري آموزشي از متروي شيراز و طبق برنامه از پيش تعيين شده، استفاده گروههاي اجتماعي مردمي از متروي شيراز همچنان ادامه دارد.

آلبوم تصاویر

استفاده گروههاي اجتماعي مردمي از متروي شيراز از دريچه دوربين – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4474

QR: استفاده گروههای اجتماعی مردمی از متروی شیراز از دریچه دوربین