استفاده از خدمات مترو شیراز نهم و سیزدهم دیماه رایگان است

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22535

QR: استفاده از خدمات مترو شیراز نهم و سیزدهم دیماه رایگان است