استاندار فارس گفت :مترو به توسعه متوازن شهر شیراز کمک می‌کند.

استاندار فارس با اشاره به اینکه خط دو متروی شیراز نقطه جنوبی شهر شیراز را به لحاظ جغرافیایی به نقطه شمالی شهر متصل می‌کند، اظهار کرد: این اتفاق به توسعه متوازن شهر شیراز کمک می‌کند و از طرفی چون آغاز این خط در کنار ورزشگاه پارس قرار گرفته با توجه به ورزش‌دوست بودن مردم شیراز، اتفاق خوبی است.

ایمانیه با بیان اینکه هفته پیش در خدمت وزیر ورزش و جوانان موضوع ورزشگاه پارس را مطرح کردیم، گفت: با کمک وزارت ورزش و جوانان قسمت‌های پایانی ورزشگاه را تکمیل خواهیم کرد و امیدواریم همزمان با افتتاح خط دو قطار شهری بتوانیم از ورزشگاه پارس هم به شکل کاملی بهره برداری کنیم.

او به بحث کمک وزارت کشور به ناوگان اتوبوس‌رانی شهر شیراز اشاره کرد و افزود: اگر رام‌های جدیدی را به قطار شهری شیراز اضافه کرده و بتوانیم بیشتر از مترو استفاده کنیم از میزان ترافیک شهری کاسته‌خواهد شد و از طرفی به سلامت جسمی، روحی و روانی مردم بسیار کمک خواهد شد.

استاندار فارس همچنین حاشیه شهر شیراز را موضوع قابل توجهی دانست که نیازمند توجه ویژه‌ای است و در باره گفت: کمک به روستاهای حاشیه شهر شیراز و همچنین روستاهای استان پیشگیری از مهاحرت را به دنبال دارد و به نگرفتن حاشیه جدید کمک می‌کند که امیدواریم به آن توجه ویژه‌ای شود.

استاندار فارس گفت :مترو به توسعه متوازن شهر شیراز کمک می‌کند. – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22890

QR: استاندار فارس گفت :مترو به توسعه متوازن شهر شیراز کمک می‌کند.