استاندار فارس: هدف همه ما خدمت به مردم و جلب رضایت آنها است و باید بکوشیم که در این مسیر موفق عمل کنیم.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=30365

QR: استاندار فارس: هدف همه ما خدمت به مردم و جلب رضایت آنها است و باید بکوشیم که در این مسیر موفق عمل کنیم.