ازاول مهرماه مترویی شیراز در روزهای تعطیل هم فعال خواهد بود.

ازاول مهرماه مترویی شیراز در روزهای تعطیل هم فعال خواهد بود .

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و نظر به استقبال خوب شهروندان از خدمات ریلی از اول مهرماه خدمات مترو شیراز در روزهای  تعطیل هم ارائه می شود.

ساعات فعالیت مترو در روزهای تعطیل در حال حاضر از ساعت ۷ تا ۱۵ می باشد که به تدریج و متناسب با استقبال شهروندان عزیز شیراز و نیاز جامعه هدف افزایش می یابد .

این در حالی است که  در روزهای غیر تعطیل متروی شیراز از ساعت ۶:۰۵ بامداد تا ۲۱:۲۰ فعالیت داشته و روزانه بیش از ۵۰ هزار مسافر را در مسیر خط یک جابجا می کند.

ازاول مهرماه مترویی شیراز در روزهای تعطیل هم فعال خواهد بود. – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13203

QR: ازاول مهرماه مترویی شیراز در روزهای تعطیل هم فعال خواهد بود.