ازاول مهرماه مترویی شیراز در روزهای تعطیل هم فعال خواهد بود.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=13203

QR: ازاول مهرماه مترویی شیراز در روزهای تعطیل هم فعال خواهد بود.