اردوی بصیرتی و فرهنگی پایگاه سردارشهیدجمال توتونچی 94/05/27,26,19

اردوی بصیرتی و فرهنگی پایگاه سردارشهیدجمال توتونچی 94/05/27,26,19 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=5217

QR: اردوی بصیرتی و فرهنگی پایگاه سردارشهیدجمال توتونچی ۹۴/۰۵/۲۷,۲۶,۱۹