ارائه خدمات مناسب برای شهروندان دارای معلولیت به ویژه نابینایان

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24921

QR: ارائه خدمات مناسب برای شهروندان دارای معلولیت به ویژه نابینایان