اخذ مجوز برگزاری آزمون و صدور گواهینامه راهبری قطارهای برقی شهری

  1. film- (132)
  2. film- (133)
  3. film- (134)
  4. film- (135)


اخذ مجوز برگزاری آزمون و صدور گواهینامه راهبری قطارهای برقی شهری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18826

QR: اخذ مجوز برگزاری آزمون و صدور گواهینامه راهبری قطارهای برقی شهری