اتمام فاز اول حفاری مکانیزه تونل های خط دو و آغاز عملیات حفاری فاز دوم

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14094

QR: اتمام فاز اول حفاری مکانیزه تونل های خط دو و آغاز عملیات حفاری فاز دوم