اتمام ریل گذاری تونل شمالی حدفاصل ایستگاه امام حسین(ع) تا ایستگاه گلسرخ (میدان الله)

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7808

QR: اتمام ریل گذاری تونل شمالی حدفاصل ایستگاه امام حسین(ع) تا ایستگاه گلسرخ (میدان الله)