آیین اتمام فاز نخست حفاری مکانیزه

  1. film- (104)
  2. film- (105)


آیین اتمام فاز نخست حفاری مکانیزه – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18748

QR: آیین اتمام فاز نخست حفاری مکانیزه