آیین آغاز عملیات اجرایی ایستگاه آزادی و پایان حفاری تونل های فاز یک خط دو

آیین آغاز عملیات اجرایی ایستگاه آزادی و پایان حفاری تونل های فاز یک خط دو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=23615

QR: آیین آغاز عملیات اجرایی ایستگاه آزادی و پایان حفاری تونل های فاز یک خط دو