آگهی فراخوان ارزیابی کیفی با موضوع: تأمین، حمل و نصب ۴۳ مجموعه بانک باتری نیکل کادمیوم با ظرفیتهای ۱۷۰ و ۶۵ آمپر ساعت همراه با تجهیزات و متعلقات مربوطه

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7018

QR: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی با موضوع: تأمین، حمل و نصب ۴۳ مجموعه بانک باتری نیکل کادمیوم با ظرفیتهای ۱۷۰ و ۶۵ آمپر ساعت همراه با تجهیزات و متعلقات مربوطه