آگهی مناقصهSH-169/95-R تأمين 130 نفر نيروي نگهباني

95-169دانلود

آگهی مناقصهSH-169/95-R تأمين 130 نفر نيروي نگهباني – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9470

QR: آگهی مناقصهSH-169/95-R تأمین ۱۳۰ نفر نیروی نگهبانی