لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9470

QR: آگهی مناقصهSH-169/95-R تأمین ۱۳۰ نفر نیروی نگهبانی