آگهی مناقصهB-SH-1402/T49 : اجاره مکان تجاری واقع درمحوطه ساختمان مرکزی سازمان حمل و نقل ریلی

T49 دانلود آگهی مزایده
آگهی مناقصهB-SH-1402/T49 : اجاره مکان تجاری واقع درمحوطه ساختمان مرکزی سازمان حمل و نقل ریلی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=30356

QR: آگهی مناقصهB-SH-1402/T49 : اجاره مکان تجاری واقع درمحوطه ساختمان مرکزی سازمان حمل و نقل ریلی