آگهی مناقصه B-1400/241-SH انجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات خطوط، سوزنها و ابنیه فنی خط یک سازمان قطار شهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22432

QR: آگهی مناقصه B-1400/241-SH انجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات خطوط، سوزنها و ابنیه فنی خط یک سازمان قطار شهری