آگهی مناقصه عمومی 92/12/11

به  نا م خدا

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول            92/12/11

نوبت دوم           92/12/12

سازمان قطارشهري شيراز و حومه در نظر دارد  تامین 50 نفر نيروي انساني بخش خصوصي سازمان را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاي خدماتي داراي صلاحيت از اداره كل كار و امور اجتماعي استان فارس دعوت بعمل مي آيد. با توجه به موارد ذيل  جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: خيابان خبرنگار، نبش خيابان شهيد آويني، مقابل پل شهيدان ده بز رگي، ساختمان سازمان قطارشهري شيراز و حومه واحد مالي مراجعه نمايند.

ضمناً در صورت نياز به اطلاعات بيشتر شماره تلفن 6292112 داخلي2535 آماده پاسخگوئي ميباشد.

                                                                                                                               روابط عمومي وبين الملل سازمان قطارشهري شيراز و حومه

www.shirazmetro.ir

آگهی مناقصه عمومی 92/12/11 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6369

QR: آگهی مناقصه عمومی ۹۲/۱۲/۱۱