لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6369

QR: آگهی مناقصه عمومی ۹۲/۱۲/۱۱