آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ی شماره SH-206/99 تامین 18800متر مربع فرش جاذب ارتعاش خط دو قطارشهری

206دانلود

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ی شماره SH-206/99 تامین 18800متر مربع فرش جاذب ارتعاش خط دو قطارشهری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16706

QR: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ی شماره SH-206/99 تامین ۱۸۸۰۰متر مربع فرش جاذب ارتعاش خط دو قطارشهری