آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ی شماره SH-206/99 تامین ۱۸۸۰۰متر مربع فرش جاذب ارتعاش خط دو قطارشهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16706

QR: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ی شماره SH-206/99 تامین ۱۸۸۰۰متر مربع فرش جاذب ارتعاش خط دو قطارشهری