آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای :شماره SH-274/1402- تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=27529

QR: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای :شماره SH-274/1402- تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود