آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-205/99 تامین ادوات ریلی روسازی خط دو قطار شهری

205دانلود

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-205/99 تامین ادوات ریلی روسازی خط دو قطار شهری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16703

QR: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-205/99 تامین ادوات ریلی روسازی خط دو قطار شهری