آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-204/99 راه اندازی بوستر پمپ های آتش نشانی ۴ ایستگاه

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16698

QR: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-204/99 راه اندازی بوستر پمپ های آتش نشانی ۴ ایستگاه