آگهی مناقصه عمومی – شماره SH – 274 / 140 – تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود ایستگاههای خط ۲

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=27760

QR: آگهی مناقصه عمومی – شماره SH – 274 / 140 – تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود ایستگاههای خط ۲