آگهی مناقصه عمومی شماره SH-249/1401 تامین، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم پمپاژDWP و اطفاءحریق ایستگاه های خط دو مترو شیراز

249دانلود

آگهی مناقصه عمومی شماره SH-249/1401 تامین، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم پمپاژDWP و اطفاءحریق ایستگاه های خط دو مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=24126

QR: آگهی مناقصه عمومی شماره SH-249/1401 تامین، حمل، نصب، تست و راه اندازی سیستم پمپاژDWP و اطفاءحریق ایستگاه های خط دو مترو شیراز