آگهی مناقصهSH-217/99خرید ۸ دستگاه ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KV 20/0.4 پستهای LPS ایستگاههای خط دو قطارشهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=19664

QR: آگهی مناقصهSH-217/99خرید ۸ دستگاه ترانسفورماتور ۱۰۰۰  KV 20/0.4 پستهای LPS ایستگاههای خط دو قطارشهری